Elk project is uniek en verdient een aanpak op maat. Om tot het resultaat te komen waar u van droomt, gaan wij als volgt te werk:

  • Vrijblijvend kenningsmakingsgesprek bij u ter plaatse.
  • Na akkoord voor samenwerking komen wij de tuin opmeten en brengen we de bestaande situatie in kaart.
  • Opmaak plannen: voorontwerp en 3D-ontwerp*. 
  • Na goedkeuring van de plannen wordt het uitvoeringsdossier opgestart: Studie met betrekking tot beplantingen,verhardingen, verlichting, meubilair en constructies. 

Indien u wenst kan u bij ons ook de tuin laten uitvoeren. Hiervoor werken wij samen met een aantal vaste partners.

* Ons bureau is gespecialiseerd in 3D-ontwerpen, hierdoor:

  • krijgt u een realistische weergave van hoe uw tuin er kan uitzien
  • worden de zichtassen benadrukt 
  • vormt zich een duidelijk beeld van de relatie tussen uw woning/bedrijf en de omgeving 
  • verkrijgt u nuttige informatie voor de uitvoering zoals niveauverschillen, detaillering, beoogd eindresultaat